MENÜ GİRİŞ DUYURULAR TAKVİME EKLE FAVORİLERE EKLE E-BÜLTEN KAYIT
Çocuk Enfeksiyon 2020

Kongrenin Başlamasına
GÜN
SAAT   DAKİKA
23 – 27 Eylül 2020   Concorde Luxury Resort
Kurslar

Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Uygulamalı Otoskopi Kursu

Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Uygulamalı Otoskopi Kursu


Çocukluk çağının en sık enfeksiyon hastalıklarından birisi olan akut otitis media tanısının hem teorik olarak kılavuzlarla ele alınacağı, hem de pratik olarak otoskopi kullanımının pediatrik kulak burun boğaz alanında uzman olan kulak burun boğaz uzmanları eşliğinde tekrar gözden geçirileceği bir kurs olarak planlanmıştır. Kursumuz sırasında teorik olarak akut otitis media kılavuzları tartışmalı olarak değerlendirilecektir. Fotoğraflar ile farklı kulak zarı bulgularının üzerinden geçilirken eksternal otitde ele alınacak olup her yönü ile çocukluk çağında kulak bulgularının değerlendirmesi yapılacaktır.

Kursu alan arkadaşlarımızın kulak muayenesinde daha rahat hareket etmeleri, kulak zarını daha net değerlendirebilme yeteceği kazanmaları ve akut otitis media ile ekstarnal otit tanısı ve tedavilerinde güncellenmeleri hedeflenmektedir.

Katılımcılar: Aile Hekimleri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları

23 Eylül 2020, Çarşamba - Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Uygulamalı Otoskopi Kursu
 
 
Kurs Başkanları Dr. Emin Sami Arısoy, Dr. Ergin Çiftçi
09.45 - 10.00 Açılış ve Tanışma
10.00 - 10.20 Akut Otit Epidemiyolojisi Dr. Ayşe Büyükçam
10.20 - 10.45 Fotosafari; Otoskopik Bulgular Dr. Kemal Uygur
10.45 - 11.00
Sağlıklı Atıştırmalıklar Arası
11.00 - 11.45 Pratik Uygulama Dr. Kemal Uygur, Dr. İlker Akyıldız
11.45 - 12.05 Pediatrik Bakış ile Akut Otitis Media Tanısı Dr. Benhur Şirvan Çetin
12.05 - 12.30 Akut Otitis Mediada Tedavi Dr. Ergin Çiftçi
12.30 - 12.45 Akut Otitis Mediadan Korunma Dr. Ömer Kılıç
12.45 - 12.50 Kurs Genel Bakışı ve Kapanış

Çocuk Polikliniğinde Enfeksiyon Pratiğinde Laboratuvarın Gündelik Kullanımı Kursu


Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, 13. Ulusal Kongresi’ndeki kurslarımızdan, laboratuvar kursumuzda, poliklinik çalışmalarımız sırasında, her gün kullandığımız laboratuvar testlerimizin enfeksiyon hastalıklarının tanı ve izleminde; ne zaman, hangi hastada, ne koşulda, nasıl planlanması gerektiğini ve sonuçları aldığımızda da nasıl yorumlayabileceğimizi birlikte tartışalım istiyoruz. Çocuk Polikliniğinde, Enfeksiyon Pratiğinde, Laboratuvarın Gündelik Kullanımı Kursu sonrasında, katılımcılarımızın, vücudumuzun enfeksiyonlara genel cevabını, bu cevap sırasında oluşan yanıtın laboratuvar kullanımının enfeksiyon varlığına işaretini ve etken belirlemede nasıl değerlendirilebileceği bilgisini kazanmasını planlıyoruz. Tam kan sayımında hücre dağılımının, idrar tetkikindeki bulguların yorumlanması yapabilir olmasını, enfeksiyon şüphesinde serolojik testlerin ne zaman ve hangi koşullarda istemesi gerektiğini ve çıkan sonucun enfeksiyon dönemi ile ilişkisini kurabilmesi yetisini geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, konjenital enfeksiyonların tanısının, gündelik poliklinik şartlarında nasıl değerlendirileceğini ve sonuçların yorumunun ve izleminin becerisini birlikte geliştirelim istiyoruz. Tüm bu amaçlar için kursumuzu birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Katılımcılar: Aile Hekimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları ve Asistan ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri

23 Eylül 2020, Çarşamba - Çocuk Polikliniğinde Enfeksiyon Pratiğinde Laboratuvarın Gündelik Kullanımı Kursu
 
 
09.45 - 10.00 Kurs Açılışı ve Tanışma Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, Dr. Zafer Ecevit
I. Oturum Oturum Başkanları Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu,
Dr. Zafer Ecevit
10.00 - 10.45 Akut Faz Cevabı ve Sedim, CRP; Prokalsitonin Dr. Zafer Ecevit
10.45 - 11.05 Tam Kan Sayımı ve Periferik Yaymanın Enfeksiyon Tanısında Yönlendirici Yeri Dr. Selim Öncel
11.05 - 11.25 İdrar Tetkikinin Enfeksiyon Tanısında Yeri ve Önemi, İdrar Kültürünün Anlamı Dr. Murat Sütçü
11.25 - 11.30 Bol Soru - Bol Cevap
11.30 - 11.50
Sağlıklı Atıştırmalıklar Arası
 
II. Oturum Oturum Başkanları Dr. Gönül Tanır, Dr. Selim Öncel
11.50 - 12.10 Viral Enfeksiyonlarda Seroloji ve Avidite Ne zaman, Nereye Kadar Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan
12.10 - 12.40 Bakteriyel Enfeksiyonlarda Seroloji ve Aglütinasyon Her Zaman Anlamlı mı ? Dr. Gönül Tanır
12.40 - 13.10 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Hasta Başı Testler (+)'ları, (-)'leri Dr. Ümit Çelik
13.10 - 13.20 Bol Soru - Bol Cevap
13.20 - 14.30
Öğle Yemeği
III. Oturum Oturum Başkanları Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan,
Dr. Derya Alabaz
14.30 - 15.00 Akut İshal Tanı ve Tedavisinde Yön Verecek Laboratuvar Yaklaşımları Dr. Derya Alabaz
15.00 - 15.30 Moleküler Tanı Testlerinin Enfeksiyon Hastalıkları Tanı ve İzleminde Kullanımı Dr. Özden Türel
15.30 - 16.00 Konjenital Enfeksiyon Tanısı için Laboratuvar Testlerinin Kullanımı Dr. Anıl Tapısız
16.00 - 16.15 Bol Soru - Bol Cevap
16.15 - 16.30
Sağlıklı Atıştırmalıklar Arası
 
IV. Oturum Oturum Başkanları Dr. Nevin Hatipoğlu, Dr. Anıl Tapısız
16.30 - 17.00 PPD Testinin Kullanımı ve Değerlendirilmesi Dr. Nevin Hatipoğlu
17.00 - 17.30 Tüberküloz Tanısı ve Temaslısında Serolojik Testler Ne Zaman ? Kime ? Dr. Eda Kepenekli
17.30 - 18.15 Çocuk Enfeksiyon Polikliniğinde Akciğer Grafisinin Yeri ve Önemi; Fotosafari Dr. Mithat Haliloğlu
18.15 - 18.30 Bol Soru - Bol Cevap

Poliklinik Uygulamalarında Dört Bir Yandan Aşı ve Bağışıklama Kursu


İnsanın en temel amaçlarından birisi uzun ve sağlıklı yaşamak. Hastalıklardan uzak, hastalıkların neden olduğu yıkımlardan ve sakatlıklardan korunmanın en etkili yolu ise, aşılar. Biz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği olarak, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda aşı bilincini artırmayı, aşı uygulamasının yaygınlığını artırmayı temel hedef olarak görüyoruz. Bu hedefe yönelik olarak da özellikle çocuklarımızın sağlığına ve mutlu geleceğine kendisini adamış tüm meslektaşlarımızın aşılar ile ilgili en güncel bilgilere sahip olmasını, uygulamada en pratik noktaları değerlendirebilir olmasını planlıyoruz. Aşı ve Bağışıklama Kursumuzda, çocuk sağlığına yönelik olarak gündelik poliklinik çalışmalarımızda her an karşımıza çıkan konuları ele alalım, aşı takvimimizde yer alan ve ülkemiz de klinik kullanıma sunulan aşıları her yönü ile gözden geçirelim istedik. Kursa katılan arkadaşlarımız, aşıların çeşitleri özellikler, içerikleri hangi durumlarda ilave aşı yapılması gerektiği konusunda bilgilenecektir. Ayrıca aşı uygulamasında dikkat edilecek olan noktaları aşı için sorulması gerekenleri detaylı olarak gözden geçirecekler ve kurs sonrasında aşılar ile ilgili en temel düzey bilgiye sahip olmaları ve uygulamada sorulabilecek sorulara cevap verebilir hale geleceklerdir.

Katılımcılar; Aile Hekimleri, Aile Hekimliği Yardımcı Personeli, Hemşireler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, Asistanlar ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Alan Uzman Doktorlar

23 Eylül 2020, Çarşamba - Poliklinik Uygulamalarında Dört Bir Yandan Aşı ve Bağışıklama Kursu
 
 
09.45 - 10.00 Kurs Açılışı ve Tanışma Dr. Ateş Kara, Dr. Ergin Çiftçi
I. Oturum Oturum Başkanları Dr. Ateş Kara, Dr. Hasan Tezer
10.00 - 10.20 Aşı Tipleri Dr. Solmaz Çelebi
10.20 - 10.40 Aşı İçerikleri Dr. Ergin Çiftçi
10.40 - 11.20 Aşı Uygulama Presipleri Dr. Ateş Kara
11.20 - 11.30 Bol Soru - Bol Cevap
11.30 - 11.50
Sağlıklı Atıştırmalıklar Arası
 
II. Oturum Oturum Başkanları Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu,
Dr. Ergin Çiftçi
11.50 - 12.10 Hepatit B Aşısı ve Uygulama Önerileri Dr. Fatma Nur Öz
12.10 - 12.30 BCG Aşısı, Uygulaması ve Sonrası Dr. Nevin Hatipoğlu
12.30 - 12.50 Tetanoz Difteri Aşısı ve Temas Sonrası Uygulama Önerileri Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
12.50 - 13.15 Ülkemizde ve Dünyada Boğmaca ve Boğmaca Aşı Önerileri Dr. Adem Karbuz
13.15 - 13.25 Bol Soru - Bol Cevap
13.25 - 14.30
Öğle Yemeği
III. Oturum Oturum Başkanları Dr. Solmaz Çelebi, Dr. Nevin Hatipoğlu
14.30 - 14.50 Haemophilus İnfluenzae Tip B Aşısı ve Aşı Uygulama Önerileri Dr. Ahu Aksay
14.50 - 15.10 Polio Aşıları; Neler Değişti ve Neler Yapılmalı Dr. Hacer Aktürk
15.10 - 15.40 Pnömokok Aşıları; Doğumdan En Tecrübeliye Dr. Meltem Polat
15.40 - 16.10 Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak; Güncel Öneriler; Nedenler ve Niçinlerle Dr. Bilge Aldemir Kocabaş
16.10 - 16.20 Bol Soru - Bol Cevap
16.20 - 16.30
Sağlıklı Atıştırmalıklar Arası
 
IV. Oturum Oturum Başkanları Dr. Zafer Kurugöl, Dr. Hasan Tezer
16.30 - 16.50 Suçiçeği Aşısı Dr. Aslınur Özkay Parlakay
16.50 - 17.10 Hepatit A Aşısı ve Aşı Uygulama Önerileri Dr. Soner Sertan Kara
17.10 - 17.40 Konjuge Meningokok Aşıları Dr. Zafer Kurugöl
17.40 - 18.00 Meningokok B Aşıları Dr. Hasan Tezer
18.00 - 18.10 Bol Soru - Bol Cevap
18.10 - 18.20
Sağlıklı Atıştırmalıklar Arası
V. Oturum Oturum Başkanları Dr. Ayper Somer, Dr. Ateş Kara
18.20 - 18.40 HPV Aşıları Kime, Ne Zaman ? Dr. Ayper Somer
18.40 - 19.00 Rotavirüs Aşıları Dr. Semra Şen
19.00 - 19.20 İnfluenza Aşısı Dr. Selda Hançerli Törün
19.20 - 19.30 Bol Soru - Bol Cevap
Kapanış

* Kurslarımız 23 Eylül 2020, Çarşamba günü yapılacaktır.

* Kurs katılımı için kayıt yaptırılması gerekmektedir.

* Kurs katılımları kontenjan ile sınırlıdır.

Sayfayı Paylaşın:
Abstract Module