MENÜ GİRİŞ DUYURULAR TAKVİME EKLE FAVORİLERE EKLE E-BÜLTEN KAYIT
Çocuk Enfeksiyon 2020

Kongrenin Başlamasına
GÜN
SAAT   DAKİKA
26 Eylül - 4 Ekim 2020
Bildiri Gönderimi


Abstract Module

BU SENE HEPİMİZ ÇEVRİM İÇİ BULUŞUYORUZ! COVID-19 döneminde pandeminin kontrolüne yönelik önlemler çerçevesinde 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi bu yıl tamamen çevrim içi olarak gerçekleşecektir.

Mevcut bildirileriniz bu yıl ilk kez dijital olarak yapılacak olan kongremizde aynı şekilde programda yer alacaktır ve çevrim içi olarak sunulacaktır.

İlave Bildirilerin Gönderimi için Son Kabul Tarihi; 1 Eylül 2020'dir.

Bildiri gönderimi ile ilgili olarak her aşamada Gözde Yiven'e (gozde@netkongre.com), teknik yönden destek için ve bilimsel danışma için de Dr. Ateş Kara (ateskara@hacettepe.edu.tr) veya Dr. Ergin Çiftçi'ye (erginciftci@gmail.com), Hasan Tezer'e (hasantezer@yahoo.com) ulaşabilirsiniz.

Bildiri başvuruları; sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. İlk aşamada, sizlerden tercihiniz olan sunum şeklini belirtmenizi rica ediyoruz, ancak, sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçileceği için, sözlü sunum tercih etmeniz durumunda da bildirinizi poster olarak sunmanızı rica etmek durumunda kalabiliriz.

Kongremizde sunulmak üzere kabul edilmiş olan posterlerin tamamının özeti ve seçili posterlerin tam poster hali ile olan içeriği tam metin olarak Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi’nde yayınlanacaktır. Bu bağlamda Kabul Edilen Posterlerin Tam Metin Girişi için Son Tarih; 6 Eylül 2020’dir. Tam metin hazırlanması için kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Tüm bildiriler, kongre katılımcılarına gönderilecek olan kongre kitinde yer alacak olan hafıza çubuğunda yer alacak ve ayrıca, Ulusal ve Uluslararası indeksler tarafından taranan Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Kongremiz için sunumu kabul edilen ve programda yer alan, ancak kongrede kabul edilebilir bir sebep olmaksızın sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde yayınlanamayacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 8 Eylül 2020 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamasını rica etmekteyiz.

Kabul edilmiş olan sözel ve poster bildiriler için tam metin yükleme tarihi son kez 6 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Sonrasında yeni bir uzatma yapılmayacaktır. Tam metni yüklenmeyen bildirilerin en kısa sürede yüklemelerini rica ederiz.

YENİ POSTER BİLDİRİ YÜKLERKEN YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Bildirilerin kabul edilmesinden sonra kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online olarak bildiri gönderme olanağına sahip olmayan araştırıcıların, Dr. Ateş Kara (ateskara@hacettepe.edu.tr) veya Dr. Ergin Çiftçi (erginciftci@gmail.com) ile irtibata geçmesini rica ederiz.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel / poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi'nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.

SÖZEL ve POSTER BİLDİRİLER İÇİN TAM METİN YÜKLERKEN YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Sözel ve Poster bildirinizin tam metninin Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde yayınlanabilmesi için, tam metnin “Times New Roman yazı fontu ile 12 punto / 1 aralık ile 2 sayfayı geçmeyecek şekilde” hazırlanması gerekmektedir. Bu içerik ortalama (boşluklar dahil) 5500 yazı karakterine eş değerdir.
 • Bildiri tam metni; özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Kabul Edilen Posterlerin Tam Metin Girişi “Online Bildiri Sistemi” Üzerinden yapılacak olup; Son Tarih 6 Eylül 2020’dir.

DİKKAT:
Özetler Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

POSTER SUNUM DOSYALARINI HAZIRLARKEN YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR Posterler Dijital Kongre Sisteminde poster alanında sergilenecektir. Poster sunumlarının tüm katılımcılar tarafından en iyi şekilde izlenmesi ve takip edilmesi için, posterinizi aşağıdaki formatlarda tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

 • Normalde fiziki kongre için hazırladığınız görsel poster çalışmasını (50 cm yatay x 70 cm düşey) tek parça olacak şekilde ve maksimum 8 MB boyutunda PDF formatında görsel,
 • Posterinizin sunumunun yer aldığı, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde maksimum 20 MB boyutunda MP4 ses dosyası,
 • Posterinizi sunduğunuz ve 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmış olan maksimum 30 MB boyutunda sunum videosu (arka fon beyaz ya da krem rengi olmalıdır),
 • Bu ebatların üzerinde gönderilen dosyalar dijital kongre sistemine yüklenememektedir.
 • Kabul Edilen Posterlerin Sunum Dosyaları e-mail ile cocukenfeksiyon@netkongre.com adresine gönderilecek olup; Son Tarih 15 Eylül 2020’dir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster bildiriler için daha önce bildiri sahiplerine iletilen kabul mektupları ve bildiri numaraları geçerliliğini koruyacaktır. Dijital Kongre Sisteminde bildirinizi bu poster numaraları ile bulabilirsiniz.
 • Yukarıdaki 3 sunum dosyasını gönderilmeyen poster bildiriler Dijital Kongre Sisteminde yer almayacaktır.
 • Poster bildirilerin değerlendirilmesi için; Poster sahiplerinin ve Poster bildiri hakemlerinin bir araya geleceği bir oturum düzenlenecektir. Dijital Kongre Sistemindeki poster odalarında yapılacak bu oturumların detayları netleşince bildiri sahiplerine bilgi verilecektir.
SÖZEL BİLDİRİ SUNACAK YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Fiziki kongrede olduğu gibi Sözel Bildiriler de yine toplantı salonunda sunulacaktır.
 • Sunumunuzun (tartışma süresi hariç) 7 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Sözel Bildiriler Power Point sunum dosyası ile “Çevrim İçi Kongre Sırasında” sunulacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Kabul edilen sözel ve posterlerin tam metin girişleri için son tarih: 6 Eylül 2020
İlave bildiri gönderim için son tarih: 1 Eylül 2020
Bildirisi kabul edilen katılımcıların kayıt işlemlerini tamamlaması için son tarih: 8 Eylül 2020
Kabul edilen posterlerin sunum dosyalarını göndermeleri için son tarih: 15 Eylül 2020

NOT:
Online Bildiri Sistemi ile ilgili ek yardım için 0(216) 410 44 14 nolu telefonu arayabilirsiniz...
Sayfayı Paylaşın:
Abstract Module