MENÜ GİRİŞ DUYURULAR TAKVİME EKLE FAVORİLERE EKLE E-BÜLTEN KAYIT
Çocuk Enfeksiyon 2020

Kongrenin Başlamasına
GÜN
SAAT   DAKİKA
26 Eylül - 4 Ekim 2020
ANA KONULAR Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi Ana Konuları

 • Ulusal Aşı Çizelgemiz, 2020 neler olmalı,
 • Ulusal Aşı Çizelgemiz dışında kalan aşılar; kime, ne zaman, nasıl ?
 •       o Meningokok aşıları,
        o Rotavirüs aşısı,
        o Human papillomavirus aşısı,
 • Risk grubu aşılamasında ne durumdayız ? Ne yapabiliriz ?
 • Neden grip aşısı ?
 • Aşı ve Bağışıklamada efsaneler, gerçekler,
 • Aşı tereddütü gerekçeleri, iddiaları, bizim yapabileceklerimiz,
 • Hayalden – rafa aşı üretimi, kalite süreci ve güvenliği
 • Çocuk ile seyahat
 • Çocukluk çağında akut ishal,
 •       o Kime, hangi tanı testi,
        o Test sonuçlarının değerlendirilmesi,
        o Tedavi,
        o Korunma
 • Kreşe, anaokuluna, okula başlayan çocuklarda korunma, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz,
 • Çocukluk çağında destekleyici tedaviler,
 • Mikrobiyota, mikrobiyom,
 •       o Antimikrobiyal koletaral hasarları ve bedelleri,
        o Nasıl bozulur ? Nasıl korurum ?
 • Ne zaman, hangi durumlarda antiviral tedavi ve tedavi seçenekleri,
 • Ateşli çocukta viral- bakteriyel ayırımında konak biyogöstergeleri ve hızlı tanı testleri, konak-patojen ilişkisi
 • Vaka örnekleri ile muayenahane, poliklinik ve servislerde, izolasyon yöntemi
 • Yenidoğan ünitesinde kime, ne zaman, hangi antifungal tedaviyi düşünelim?
 • Evde hayvan beslerken,
 • Hayvan ile temas ve korunma -profilaksi gereken durumlar,
 • Ateş Yönetimi
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 •       o Tanı; rutin idrar testi değerlendirmesi, kültür nasıl nasıl (alınır, yorumlanır) ?
        o Tedavi,
        o İzlem
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları; Ensefalit, Akut Flask myelit
 • Non-tüberküloz mikobakteri enfeksiyonları
 • Mikroorganizma bakışı ile biyolojik ajanlar, yeni yaşam olanakları mı ?
 • İmmünsüpresif tedavilerin enfeksiyon boyutu
 • Tüberküloz temaslı yönetimi ?
 • Yeni tüberküloz rehberimiz ?
 •       o Katkıları
        o Eksikleri var mı ?
 • Gebelerde tarama neler zorunlu olmalı, Çocuk Enfeksiyoncu bakışı
 • Konjenital enfeksiyonlar
 • Yenidoğan ünitesinde nazokomiyal enfeksiyonlar
 • Çocuklarda HIV tanı ve izlem
 • Salgın yönetimi, çocuk sağlığı uzmanı olarak, enfeksiyon kontrol komitesi üyesi olarak
 • Kateter enfeksiyonları yönetimi
 • Ülkemizde son yaşanan salgınlarda güncel durum ve enfeksiyon etkenlerinin izlemi,
 • Solid organ naklinde viral (CMV, EBV, diğer viruslar) enfeksiyonlar
 • Dirençli gram negative enfeksiyonlar
 • Solid organ nakli öncesi enfeksiyon taraması, nakil sonrası izlem, nakil sonrası sık görülen bakteriyel-fungal –viral enfeksiyonlar
 • İmmünkompremize hastalarda solunum yolu viral enfeksiyonları
 • Hastane enfeksiyonu güncel tanı kriterleri
Sayfayı Paylaşın:
Abstract Module